ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η παρούσα μελέτη εκπονείται σε συνεργασία τεσσάρων φορέων, του Εργαστηρίου Βιοχημείας/Μελέτης μεταστατικής σηματοδότησης στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), της Ογκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς και της εταιρίας επιστημονικών και αναλυτικών-διαγνωστικών οργάνων Ζαφειρόπουλος.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η μελέτη πραγματοποιείται στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Εργαστήριο Βιοχημείας. Το τμήμα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη των μεθόδων του προτεινόμενου έργου, καθώς διαθέτει μικροσκόπια φθορισμού και συνεστιακό μικροσκόπιο, φυγοκέντρους, εξοπλισμό καλλιέργειας κυττάρων κτλ. Η επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Καλλέργη έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον τομέα της υγρής βιοψίας και συγκεκριμένα στην ανίχνευση και χαρακτηρισμό των ΚΚΚ. Το έργο της έχει δημοσιευτεί επανειλημμένα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kallergi+G). 

Τα ενδιαφέροντα της ερευνητικής ομάδας της κ. Καλλέργη στο Πανεπιστήμιο Πατρών εστιάζονται στην ανίχνευση και στόχευση της μεταστατικής διασποράς, μέσω της υγρής βιοψίας, σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, προστάτη και πνεύμονα πριν αυτή γίνει κλινικά ανιχνεύσιμη. Σύμφωνα με μελέτες της ερευνητικής ομάδας τα ΚΚΚ έχουν πολύ συχνά διαφορετικό φαινότυπο από τον πρωτοπαθή όγκο και επομένως η θεραπεία των ασθενών στηριζόμενη μόνο τα χαρακτηριστικά του όγκου δεν αποτρέπει την διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Το συγκεκριμένο έργο στηρίζεται και είναι συνέχεια συγκεκριμένων ερευνητικών εργασιών που εκπονήθηκαν από την ομάδα της κ. Καλλέργη και είναι δημοσιευμένες στο BCR και στο Therapeutic Advances In Medical Oncology ενώ έχει ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια (Kallergi et al. 2018;Kallergi et al. 2019;Kallergi et al. 2020).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η μελέτη πραγματοποιείται στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Εργαστήριο Βιοχημείας. Το τμήμα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη των μεθόδων του προτεινόμενου έργου, καθώς διαθέτει μικροσκόπια φθορισμού και συνεστιακό μικροσκόπιο, φυγοκέντρους, εξοπλισμό καλλιέργειας κυττάρων κτλ. Η επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Καλλέργη έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον τομέα της υγρής βιοψίας και συγκεκριμένα στην ανίχνευση και χαρακτηρισμό των ΚΚΚ. Το έργο της έχει δημοσιευτεί επανειλημμένα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kallergi+G). 

Τα ενδιαφέροντα της ερευνητικής ομάδας της κ. Καλλέργη στο Πανεπιστήμιο Πατρών εστιάζονται στην ανίχνευση και στόχευση της μεταστατικής διασποράς, μέσω της υγρής βιοψίας, σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, προστάτη και πνεύμονα πριν αυτή γίνει κλινικά ανιχνεύσιμη. Σύμφωνα με μελέτες της ερευνητικής ομάδας τα ΚΚΚ έχουν πολύ συχνά διαφορετικό φαινότυπο από τον πρωτοπαθή όγκο και επομένως η θεραπεία των ασθενών στηριζόμενη μόνο τα χαρακτηριστικά του όγκου δεν αποτρέπει την διασπορά των καρκινικών κυττάρων. Το συγκεκριμένο έργο στηρίζεται και είναι συνέχεια συγκεκριμένων ερευνητικών εργασιών που εκπονήθηκαν από την ομάδα της κ. Καλλέργη και είναι δημοσιευμένες στο BCR και στο Therapeutic Advances In Medical Oncology ενώ έχει ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια (Kallergi et al. 2018;Kallergi et al. 2019;Kallergi et al. 2020).

kallergi group
Kallergis group 3 ver.2
Kallergis group 4

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΓΝΠ)

Διευθυντής : Άγγελος Κούτρας

Ερευνητής: Θωμάς Μακατσώρης

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.

Η εταιρεία Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991. Ο σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία διαγνωστικών αντιδραστηρίων, ιατρικών και επιστημονικών συσκευών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός αυτού, η εταιρεία καθιέρωσε τη δική της παραγωγή in vitro διαγνωστικών αντιδραστηρίων ενώ διαθέτει εξελιγμένο εργαστήριο R&D στις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί. Ο στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι κυρίως η αντιμετώπιση της εγχώριας αγοράς, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια, μια σημαντική προσπάθεια για την εταιρεία είναι η επέκτασή της σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. 

Διαθέτει άρτια εξοπλισμένο R&D εργαστήριο, 4 χώρων, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως «Laboratory of Excellence» από τον καθηγητή του Παν/μίου Standford, Bruce Paterson για την εφαρμογή της «mRNA Flow FISH» τεχνικής. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με: Κυτταρομετρητή ροής 10 χρωμάτων και 2 φυσικών παραμέτρων, Real Time PCR, αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ELISA, εξειδικευμένες πλατφόρμες micro-array και βιοχημικούς αναλυτές. Διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 13485. Τέλος έχει σημαντική εμπειρία από αντίστοιχα έργα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΠΑ

To Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ACTC Lab) βρίσκεται στο Τμήμα Χημείας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Το Εργαστήριο είναι στελεχωμένο με εξαιρετικά έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Συγκεκριμένα στο Εργαστήριο σήμερα απασχολούνται συνολικά 9 άτομα, ως ερευνητές, συνεργαζόμενοι ερευνητές, και υποψήφιοι διδάκτορες. Συνολικά έχουν εκπονηθεί στο εργαστήριό 40 εργασίες ειδίκευσης (Master) και 11 διδακτορικές διατριβές, οι περισσότερες σε θέματα σχετικά με την υγρή βιοψία. Το ACTC lab έχει καθιερωθεί διεθνώς στον τομέα της υγρής βιοψίας, μέσω πολλών σχετικών με υγρή βιοψία δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και ερευνητικών προγραμμάτων. Συνολικά έχουν δημοσιευθεί 105 εργασίες σε διεθνή περιοδικά (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lianidou). Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό μηχανημάτων Real Time PCR, Cell Serach, Nanodrop κτλ.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αποτελείται από τρεις τομείς: Α) την Ογκολογική Κλινική εσωτερικών ασθενών, δυναμικότητας 26 κλινών, Β) τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας όπου 40-45 ασθενείς λαμβάνουν τη θεραπεία τους σε καθημερινή βάση και Γ) το Ογκολογικό Εξωτερικό Ιατρείο σε καθημερινή λειτουργία. Η Κλινική φιλοξενεί το χρόνο ~2.000 νέους ασθενείς, διαφόρων νεοπλασμάτων.

epanek_front_en
Μετάβαση στο περιεχόμενο