ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

υπερκαταψυκτης

ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -800C

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

WESTERN BLOT SEMI-DRY SYSTEM

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ VYCAP

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

image00003
image00008
image00022
image00050
image00064
image00097
image00112
IMG_0826
IMG_0830
epanek_front_en
Μετάβαση στο περιεχόμενο